چراغ های رشد گیاه: منبع جدید کشاورزی

2021-11-12


نور آفتاب علاوه بر تغذیه و آب، عاملی ضروری برای رشد گیاه است. اما هر پرورش دهنده ای می داند که نور خورشید غیر قابل کنترل است. بنابراین نور مصنوعی خورشید در باغبانی بیش از پیش شناخته می شود، زیرا نور مصنوعی می تواند فصل رشد گیاه را به طور مصنوعی کنترل کند و زمان رشد گیاه را به طور کامل کوتاه کند.


لامپ رشد گیاه دارای اهداف زیر است:

به عنوان نور مکمل، نور را می توان در هر زمانی از روز افزایش داد تا همیشه به فتوسنتز گیاهان کمک کند.

به خصوص در ماه های زمستان، زمان روشنایی موثر را می توان افزایش داد.

* چه در هنگام غروب و چه در شب، می تواند به طور موثر نور مورد نیاز گیاهان را طولانی تر کرده و به طور علمی کنترل کند بدون اینکه تحت تأثیر تغییرات محیطی قرار گیرد.

* در گلخانه یا آزمایشگاه گیاهی می تواند به طور کامل جایگزین نور طبیعی برای رشد گیاه شود.

برای اکثر تولیدکنندگان، لامپ سدیم با شار نور بالا منبع نور خوبی برای جایگزینی نور خورشید است. طیف آن کاملاً مطابق با طیف نور خورشید طراحی شده است و دارای ویژگی های روشنایی بالا و طول عمر فوق العاده طولانی است.

نور طیف کامل در گلخانه برای رشد گیاه بسیار مهم است.

منبع نور اولیه گیاه یک منبع نور با طیف کامل نیست، که نمی تواند به طور کامل نور مورد نیاز برای رشد گیاه را تامین کند.

اکنون یک لامپ سدیم با نور بالا برای رشد گیاه معرفی شده است که دارای ویژگی های طیف کامل است، می تواند تمام نور مورد نیاز برای رشد گیاه را تامین کند و زمان لازم برای رشد گیاه را تا حد زیادی کوتاه کند.

بنابراین ظهور آن یک انقلاب تکنولوژیک در زمینه روشنایی گیاهان است و به انتخاب منبع نور در این صنعت تبدیل شده است.